امام در مقابل هر گونه رفتار قیم مآبانه می ایستادند
46 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی