سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع روحانیون مبارز 
دبیر اجرایی  
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی  
نماینده مردم زرند کرمان در دوره اول و دوم 
1359/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
خبرگان رهبری 
عضو سابق  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای عالی قضایی  
نماینده  
 
 
اجرائی 
همکاری 
وزارت کشور 
معاونت پارلمانی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) 
معاونت برنامه ریزی  
 
 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
سازمان بازرسی کل کشور 
معاونت برنامه ریزی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری صدا و سیما 
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده امام خمینی(ره) 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم تهران در دوره پنجم و ششم 
 
 
اجرایی